REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

Registeransvarig

Katepal Oy

FO-nummer: 0150703-0

Katepalintie 15

37500 LEMPÄÄLÄ

Tfn 03 375 9111 

Kontaktperson

Reijo Suutari 

Registrets namn

Katepal Oy:s offertregister.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Katepal Oy lagrar och behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679) och den nuvarande personuppgiftslagen (523/1999).

Registerbeskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter avseende fysiska personer som har överlämnat sina kontaktuppgifter till den registeransvarige för kontakt via Katepals blankett Begär offert. Med blanketten kan man göra en offertförfrågan på takrenovering eller takmaterial.

Den registeransvarige behandlar kundernas personuppgifter för följande syften: kontakt för att erbjuda tjänster samt hantering och utveckling av kundrelationen.

Vid behandlingen av personuppgifter och planeringen av denna behandling följer vi god dataskyddspraxis, bland annat uppgiftsminimering, pseudonymisering och anonymisering om det bara är möjligt.

Uppgifter som ingår i registret

Följande kunduppgifter samlas in och lagras: objektets adress, ort, objektets namn, bilaga, namn, telefon och e-postadress.

Vi bevarar personliga uppgifter endast så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.

Normala källor

Kunden anger sina uppgifter själv via blanketten Begär offert och ansvarar för sina egna uppgifters korrekthet. 

Normalt utlämnande av uppgifter

Offertförfrågningarna bevaras för vidare behandling och uppgifterna i dem kan utlämnas till tredje part (entreprenörer och återförsäljare valda av Katepal) för att de tjänster som begärts på blanketten ska kunna erbjudas. Vi har i avtalen med alla partner iakttagit kraven i EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

Överföring av uppgifter i registret utanför EU eller EES

Uppgifter i registret överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret

Katepal Oy bevarar kunduppgifterna i Finland. Datorhallarna och systemens tekniska och processrelaterade dataskydd är högklassiga. Servrarna är skyddade mot dataintrång och denial of service-attacker.

Endast den registeransvarige och särskilt utsedda personer kommer åt registeruppgifterna. Endast utsedda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett tryggt sätt och kan återställas vid behov. Registrets datasäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom tillbörliga tekniska och administrativa åtgärder.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att på begäran få se personuppgifter som gäller honom eller henne samt rätt att begära att ifrågavarande uppgifter korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas eller invända mot behandling samt rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat. Begäran ska göras skriftligen och skickas undertecknad till den registeransvarige. Den registrerades identitet måste kunna identifieras. Den registeransvarige skickar uppgifterna till den registrerade skriftligen inom 30 dagar efter att begäran om kontroll lämnats in.

Den registrerades rättigheter omfattar rätten att bli bortglömd på den registrerades begäran, vilket innebär att uppgifterna raderas. Rätten att bli bortglömd tillämpas inte under tiden för kund- eller avtalsförhållandet, vilket i praktiken innebär cirka 7 år efter den senaste händelsen.

Den registrerade kan begära att få uppgifter som sparats i systemen genom att kontakta vår kundtjänst: myynti@katepal.fi.

Användning av cookies

Cookies är små filer som lagras på hårddisken på användarens dator. Cookies underlättar navigeringen på vår hemsida och ökar användarvänligheten. Våra webbsidor använder cookies för att komma ihåg dina val. Cookies kan också användas för att avgöra om det redan tidigare funnits kontakt mellan din dator och vår webbplats. Då identifieras endast de cookies som finns på din dator. Cookies kan användas för att samla in information om till exempel vilken sida du gått till adressen från, vilka www-sidor du har surfat på och när, vilken webbläsare du använder, vilken skärmupplösning och vilket operativsystem du har samt vad din dators IP-adress är, det vill säga vilken internetadress uppgifterna du skickat kommer ifrån och var de tas emot. Uppgifterna avslöjar inte användarens namn eller andra personliga uppgifter och användaren kan inte identifieras endast med hjälp av cookies.

Om du använder våra webbsidor, accepterar du att cookies används och lagras på din dator. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Som besökare har du möjlighet att blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter lagringen av cookies. I så fall godkänner du att blockeringen av cookies kan påverka hur en del tjänster fungerar.