Garantier

Garantier för exponerade tätskikt


•    Totalgaranti 10 år + 5 år (gäller utfört arbete 10 år och produktgaranti 15 år)
•    Produktgaranti 15 år

Garanti/Ansvarsutfästelse för exponerade tätskikt lämnas för följande konstruktioner:
 

Gröna tak (ex. sedum, vikt ≤ 50 kg/m² samt tjocklek ≤ 60 mm) Katepal Dubbel Antiroot
Singel med fraktion 16/32 Katepal Dubbel, Dubbel FR eller SEP 5500 R för renovering
Trallgolv på tätskikt Katepal Dubbel, Dubbel FR eller SEP 5500 R för renovering
Solenergipaneler Katepal Dubbel, Dubbel FR eller SEP 5500 R för renovering
Tätskikt utan överbyggnad Katepal Dubbel, Dubbel FR eller SEP 5500 R för renovering
   


Garantier för inbyggda tätskikt


•    Totalgaranti 10 år 
•    Produktgaranti 10 år 

Garanti/Ansvarsutfästelse för inbyggda tätskikt lämnas för:
            

Gröna tak (överbyggnad av skikt > 60 mm) Katepal Dubbel Antiroot
Parkeringsdäck eller terass Katepal Bro Membran, Katepal Bromatta


Totalgaranti genom våra certifierade takentreprenörer

Logga in till Katepal garantisystemet