FAQ

Czy, w przypadku dachu spadzistego, szczeliny znajdujące się pod okapami w poszyciu dachu zapewniają wystarczającą wentylację jego konstrukcji?

Zazwyczaj nie są wystarczające. Szczeliny w okapach zapewniają przepływ powietrza. Wyloty powietrza powinny być umieszczone możliwie jak najwyżej np. na połaci dachu blisko kalenicy, w ścianach szczytowych. Ewentualnie na kalenicy można zastosować wywietrzniki kalenicowe. Jeśli w konstrukcji brak jest szczelin, ciepłe i wilgotne powietrze będzie zbierało się w górnej części dachu. W momencie, gdy temperatura zacznie się obniżać, nastąpi kondensacja a wilgoć będzie przenikać do struktury drewna.

Dlaczego wszystkie instrukcje podkreślają znaczenie paroizolacji?

Około 50 procent problemów związanych z izolacją dachu, stanowią inne komplikacje niezwiązane z jego przeciekaniem. Problemy z kondensacją powietrza występują często. Wymienionych problemów możemy się pozbyć prawie całkowicie, poprzez instalację paroizolacji, która zabezpiecza izolację termiczną dachu (również przeloty dachowe muszą być izolowane). Znaczenie paroizolacji jest tym większe, im węższa jest przestrzeń wentylacyjna.

W jaki sposób powinno się łączyć deski na poszycie z krokwiami?

Każdą deskę należy mocować na krokwi za pomocą odpowiednio długich gwoździ galwanicznych (zwykle o długości 75 mm). Używając suchego drzewa, pomiędzy deskami należy zostawiać małe szczeliny (1 - 2 mm), kompensujące rozszerzanie się materiału. W zależności od warunków pogodowych, drzewo rozszerza się i kurczy (w szerokości i grubości) nawet o 5 - 10%. Połączenia desek muszą zbiegać się na krokwiach. W przypadku stosowania tarcicy o krawędziach pióro-wpust należy je łączyć tak, aby łączenia nie wypadały na sąsiednich krokwiach a pomiędzy powinny znajdować się 2 - 3 całe i nienaruszone deski.

Czy tarcicę pióro - wpust można zastąpić innym materiałem?

Na podłoże przeznaczone pod pokrycie gontem bitumicznym można wykorzystać odporną na wilgotność płytę budowlaną a także tarcicę, jednakże przy spełnieniu określonych warunków. W przypadku stosowania tarcicy, ryzyko stanowić może ilość sęków w desce oraz jej sztywność. W przypadku płyty odpornej na wilgotność, należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji producenta, dotyczących wymiarowania i montażu. Deski z tarcicy muszą być grubsze niż te z tarcicy na pióro - wpust. Deski z tarcicy mogą ulec deformacji powodując różnice w ich wysokości, np. podczas suszenia bądź, gdy na jedną deskę jest nałożone obciążenie np. podczas chodzenia po dachu.

Czy konieczne jest odśnieżanie dachu?

W normalnych warunkach, odśnieżanie dachu w przypadku budynków mieszkalnych (domy jednorodzinne, szeregowe, bloki) i gdy dach pokryty jest gontem bitumicznym z posypką, nie jest konieczne. Tak zbudowane dachy bez problemu wytrzymują obciążenie spodowane zalegającą warstwą śniegu. Z dachu pokrytego gontem bitumicznym z posypką, śnieg nie ześlizguje się. Z dachów pokrytych dachówką bądź blachą, ze względu na bezpieczeństwo ludzi przebywających na podwórku bądź przechodzących ulicą, należy usuwać śnieg lub lód w kontrolowany sposób. Zalegający na dachu lód lub śnieg może stanowić zagrożenie dla osób poruszających się wokół budynku.

Czy kryjąc dach gontem lub płytą bitumiczną, należy wymienić podłoże z tarcicy, kiedy deski posiadają wgłębienia i są wygięte?

Nie będzie potrzeby wymiany podłoża, jeżeli jest możliwe nałożenie na każdą przestrzeń pomiędzy krokwiami deski o odpowiednich rozmiarach (deska, 50 x 50 listwa lub podobna) a każda deska będzie mocowana do krokwi. W ten sposób pozbędziemy się ewentualnych odkształceń a wszystkie deski będą tworzyć całość. Oczywiście, deski zgniłe należy wymienić.

Dlaczego gwoździe muszą przechodzić przez deskowanie?

Jeśli koniec gwoździa zostanie wewnątrz deskowania, to spowodowane zmianami wilgoci kurczenie i rozprężanie się drewna, stopniowo doprowadzi do wypychania gwoździa na zewnątrz z drewna. W dachach pokrytych gontem bitumicznym wywołane tym symptomy (przecieki) pojawiają się po ok. 10 - 15 latach. W przypadku dachów pokrytych elastomerowym gontem bitumicznym (o trwałości 40 - 50 lat), znaczenie błędnego mocowania gwoździami wzrasta, ponieważ czas eksploatacji dachu może się obniżyć nawet o 10 lat.

Dlaczego nie można wbijać gwoździ wzdłuż górnej krawędzi?

Gonty mocuje się gwoździami powyżej krawędzi wcięć; w ten sposób gwoździe przechodzą przez dwa zachodzące na siebie gonty a tym samym przyciskają gont do warstwy samoprzylepnej poprzedniego gontu. W ten sposób zabezpiecza się przyczepność. Każdy gont mocuje się 8 gwoździami i nie ma ryzyka jego uszkodzenia. W przypadku, gdy gwoździe wbija się wzdłuż górnej krawędzi gontu występuje ryzyko, że cienka górna krawędź (bez warstwy samoprzylepnej) zostanie uszkodzona podczas silnego wiatru, co może spowodować osunięcie się całego pokrycia dachu z połaci.

Dlaczego nie należy montować gontów na dachach o nachyleniu połaci mniejszej niż 1:5?

Na dachach o nachyleniu połaci mniejszej niż 1:5 mogą wystąpić trudności związane z ciśnieniem wody, powodujące brak możliwości zapewnienia szczelności pokrycia. Na dachach o nachyleniu połaci mniejszej niż niż 1:5 należy stosować materiał powierzchniowy o złączach zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Dlaczego należy używać papy podkładowej nawet na stromych dachach?

Nawet w przypadku stromych dachów, może zaistnieć sytuacja, gdzie woda będzie się gromadzić w części dachu i nie spływać z niego. Takie sytuacje powstają zwykle wiosną po śnieżnej zimie, kiedy śnieg zaczyna się topić. Zalegający śnieg i lód mogą uniemożliwiać odpływ wody z dachu, co powoduje tworzenie się ciśnienia wody w spoinach gontów. Wówczas w przypadku braku papy podkładowej, przedostająca się przez spoiny woda, może moczyć deskowanie, powodując jego pęcznienie. Podobna sytuacja może wystąpić podczas odbfitych opadów deszczu lub silnego wiatru. Woda pod wpływem wiatru może się podnieść wzdłuż dachu pod górę naciskając na spoiny. Obecny styl w budownictwie, preferujący dachy o złożonej geometrii, podwyższa ryzyko wystąpienia błędów w wykonaniu detali. Poprawnie zainstalowana papa podkładowa zapewnia szczelność dachu również i w tych wypadkach.

W jaki sposób można usunąć mech z dachu?

W niektórych warunkach pogodowych na dachach pokrytych gontem bitumicznym może rosnąć mech. Prawdopodobieństwo porastania mchem jest większe, jeśli dach otacza dużo drzew. Istotny wpływ ma także pH występującej w otoczeniu gleby oraz flora. Powierzchnia gontu wykonana jest z kamienia a mech w naturalnych warunkach rośnie na skałach i kamieniach. Mech należy usuwać regularnie wiosną lub jesienią (nie podczas letnich upałów), przy użyciu szczotki. Jeśli nie będzie to wystarczające, mech można zmyć za pomocą specjalnych preparatów chemicznych. Ze względu na występowanie wielu gatunków mchu, nie ma jednego preparatu, który działałby na wszystkie odmiany mchu. Preparaty do usuwania mchu można kupić w sklepach chemiczno - budowlanych. Takimi preparatami są np. Boracol 10 Rh oraz Homeenpoisto 1 firmy Tikkurila.

Mój dach pokryty gontem bitumicznym był w dobrym stanie przez 12 lat, dlaczego teraz zaczął przeciekać w różnych miejscach?

Prawdopodobnym tego powodem jest mocowanie zbyt krótkimi gwoździami lub zszywkami. Gdy końce gwoździ bądź zszywek nie przechodzą przez deskowanie, to zaczynają podchodzić w górę. Jest to wynikiem zmian wilgotności drzewa (rozszerzanie się i kurczenie). Złącza zaczynają stopniowo się „rozpadać", czyli otwierać się na uszczelnieniach. Woda dostaje się pod gont i wzdłuż trzonu gwoździa do poszycia, powodując jego rozprężenie a tym samym pogorszenie problemu. W takim wypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy Katepal Oy.
Czy do obróbki koszy dachowych lub kominów można stosować pasy brzegowo - kalenicowe?
Do obróbki koszy dachowych i kominów należy stosować specjalną taśmę Super-Pintari (szerokość 70 cm produkowana z masy bitumicznej; rolka o długości 10 m) natomiast nie należy stosować pasów brzegowo - kalenicowych. Dokładniejsze informacje znajdują się na opakowaniu lub na naszej stronie internetowej.

Dlaczego do obróbki koszy nie stosuje się cienkiej blachy?

Ze względu na rozszerzalność termiczną blachy, nie można jej stosować do obróbki koszy. Kosze należy poddać obróbce stosując papę podkładową i nawierzchniową zgodnie z instrukcją. Temperatura powierzchni dachu waha się pomiędzy słonecznymi dniami w lecie a mroźnymi dniami w zimie nawet o 130 stopni Celsjusza. Duże ruchy termiczne blach powodują znaczny nacisk na łączenia metalu oraz na powierzchnie przylepne. Ponieważ w koszach zwykle gromadzi się najwięcej śniegu i lodu, to w miejscach gdzie zwykle będzie gromadziło się najwięcej wody, występuje zbyt dużo czynników naprężenia / odkształcenia.

Dlaczego na okapach oraz krawędziach wiatrownic po prostu nie przekłada się papy i nie mocuje się jej gwoździami?

Spowodowane jest to długoletnim doświadczeniem oraz wiedzą, że tak zrobiona krawędź nie wytrzyma przewidzianej dla bitumicznych produktów okresu żywotności. Gwoździe mocowane na okapach na krawędzi deskowania będą stopniowo wypierane, a taśma przełożona przez krawędź może się łatwiej rozrywać. Od trzonu rozluźnionego gwoździa woda przepływająca przez okap, może przesiąkać do deski znajdującej się na krawędzi, stopniowo powodując jej gnicie. Zaleca się, aby zabezpieczać okapy budynków oraz krawędzie wiatrownic obróbkami z blachy.

Dlaczego pasy okapowe zastąpiono pasami brzegowo - kalenicowymi?

Wcześniej używaliśmy pakowanych w rolki pasów okapowych, ale obecnie zalecamy, aby zabezpieczać okapy obróbkami z blachy. Krótki (1 m) pas brzegowo - kalenicowy jest prosty w obsłudze i układa się go bezpośrednio wzdłuż krawędzi. Pasy brzegowo - kalenicowe mają kształt prostokątny, są wykonane z tego samego materiału co gonty i układa się je tak, aby złącze pokrywała kolejna warstwa. Poprzez zagięcie i rozdarcie na perforacji „zapasowej części" pasa brzegowo - kalenicowego, uzyskuje się trzy płytki kalenicowe, dzięki czemu pasy oszczędzają i zmniejszają straty materiałów.

Czy można układać gont na okapie bez zabezpieczenia obróbką z blachy?

Układanie gontu na okapie można wykonać również tradycyjną metodą bez zabezpieczenia obróbką z blachy. Wówczas do krawędzi okapu przymocowuje się półokrągłe w przekroju drewno, wokół którego montujemy taśmę Super-Pintari (35 cm). Nie zaleca się przekładania taśmy bezpośrednio nad krawędzią oraz mocowania gwoździami do krawędzi deskowania, nie jest to także rozwiązanie zgodne z naszymi warunkami gwarancyjnymi.

Czy można montować gont zimą lub przy niskich temperaturach?

Aby końcowy rezultat był najlepszy, prace przy układaniu gontu należy wykonywać przy ciepłej pogodzie. Czasami istnieje konieczność instalacji przy niskiej temperaturze, wówczas trzeba jednak wziąć pod uwagę następujące czynniki:
1)    Gonty nie połączą się ze sobą warstwą samoprzylepną bez dodatkowego podgrzewania do następnego lata.
2)    Pod wpływem zimna gonty mogą być częściowo oderwane od dolnej płytki, wówczas warstwa samoprzylepna może podlegać wysuszeniu i odtlenieniu, zapobiegając odpowiedniej przylepności bez podgrzewania.
3)    Gonty na połaciach południowych i zachodnich zwykle łączą się prawidłowo bez żadnych problemów następnego lata, jednakże zwłaszcza na północnych połaciach mogą wystąpić problemy z przyczepnością.
4)    W miejscach, gdzie potrzebne jest użycie uszczelniacza K-36 czyli przeloty, wywinięcia, kosze dachowe, uszczelnianie jest bardzo trudne.
W przypadku, gdy krycie dachu zaplanowano jesienią lub zimą, zaleca się ułożenie papy podkładowej Super i kontynuację dalszych prac wiosną lub latem.

Czy przerywając prace dachowe w okresie zimowym, położona papa podkładowa jest wystarczająca ochroną dachu?

Jeżeli prace dachowe są przerywane na okres zimy, ułożona papa podkładowa Super jest wystarczającą ochroną. W przypadku użycia, jako podkładu papy K-EL 60/2200 lub U-EL 60/2200, należy przedsięwziąć specjalne kroki w celu zabezpieczenia spójności taśmy.
Czy stara papa bitumiczna może być użyta jako papa podkładowa pod gonty?
W przypadku nachylenia połaci mniejszej niż 1:3, stare pokrycie bitumiczne nie jest wystarczającym podkładem. Na dachach bardziej stromych, użycie starego podkładu może być brane pod uwagę, w zależności od nachylenia połaci i jakości starego podłoża. 15 letnia gwarancja na gonty bitumiczne obejmuje jednak tylko użycie papy zgodnej z typami wymienionymi w instrukcji (bądź o wyższym standardzie).

Czy istnieje łatwiejsza metoda położenia gontu na stromym dachu?

Poruszanie się po stromym dachu jest utrudnione a przy pracach dachowych przeszkodą mogą być drabiny i rusztowania.
Najprostszym sposobem na zapewnienie pod nogami powierzchni przeciwpoślizgowej jest:
1. Rusztowania powinny znajdować się na poziomie okapu i powinno się ich używać do prac dachowych do wysokości dostępnej dla pracownika.
2. Na zamontowane już gonty mocujemy prostą listwę (50 x 100), w której wcześniej wiercimy na środku 10 mm otwory w odstępach, co 1000 mm. Otwory powinny być umieszczone wzdłuż osi któregoś z końców rzędu gontów. Owe końce są potem zaginane do góry a listwę mocujemy 8 x 80 mm wkrętami w miejscu zagięcia, przez płytkę gontową znajdującą się pod deskowaniem. Dociskamy mocno, aż listwa przestanie się odchylać. Wchodząc na listwę należy uważać, aby nie uszkodzić zagiętych do góry końców płytek. W miarę posuwania się pracy, podobne listwy należy mocować w górę w odpowiednich odstępach. Kiedy montaż na pierwszej połaci zostanie wykonany aż do kalenicy, należy przesuwając sie w dół zdemontować listwy a otwory, które zostały pod końcami gontu uszczelnić uszczelniaczem K-36. Powinno się także sprawdzić przyczepność płytek, jeśli do powierzchni przylepnej dostały się zanieczyszczenia bądź w przypadku, kiedy końcówki gontów były „wygięte do góry" przez dłuższy czas. Prace na drugiej połaci należy prowadzić w taki sam sposób a listwy usuwamy dopiero po położeniu płytek kalenicowych.

Czy dachy pokryte gontami bitumicznymi wymagają montażu barier śniegowych?

Dachy pokryte gontami bitumicznymi zazwyczaj nie wymagają montażu barier śniegowych (nawet dachy spadziste). W przypadku, gdy bariery śniegowe są umieszczone w planach, nadzór budowlany może wymagać ich montażu, podobnie jak innych rzeczy w nich zawartych. W przypadku, gdy materiał budowlany odbiega od planu macierzystego, pod uwagę należy wziąć wszystkie aspekty spowodowane zmianami. Inaczej mówiąc, jeśli koncepcja dachu zmienia się z blaszanego na bitumiczny, należy usunąć z rysunków również bariery śniegowe.

Na dachach pokrytych gontem lub płytą bitumiczną ześlizgiwaniu śniegu zapobiega powierzchnia z posypki. Powierzchnia jest tak wydajna, że gdyby ktoś chciał spowodować ześlizgnięcie się śniegu, to powinien w tym celu użyć łopaty, bądź też czekać, aż śnieg się roztopi.

Dlaczego Katepal nie zaleca mocowania barier śniegowych na dachu?

Celem barier śniegowych jest uniemożliwienie ześlizgiwania się śniegu i lodu z dachu. Ponieważ śnieg i lód nie ześlizgują się z dachów bitumicznych, wiercenie dziur w dachach jest całkiem zbędne. Bariery śniegowe montuje się zazwyczaj w pobliżu okapu, w miejscach gdzie spływa i gromadzi się najwięcej wody i gdzie mogą tworzyć się warstwy lodu. Niepotrzebne jest więc wiercenie otworów w pokryciu wodoszczelnym, w miejscu krytycznym dla utrzymania spójności.

Jaki jest poprawny kierunek montażu papy podkładowej?

Papę podkładową można układać rownolegle, bądź prostopadle do kalenicy. Najważniejsze jest, aby złączenia były uszczelnione. Żeby łączenia były szczelne, sąsiadujące pasy papy muszą być proste i odpowiednio naciągnięte. W celu zmniejszenia ryzyka pofałdowania na stromych dachach zaleca się montaż prostopadle do kalenicy.

Co powoduje powstawanie pofałdowań przy montażu równoległym?

Mocując papę równolegle trudno jest ułożyć ją w linii prostej. Im bardziej spadzisty dach tym jest to trudniejsze. Na spadzistym dachu układanie papy równolegle jest również bardzo trudne. Czyli, jeśli pas papy nie będzie ułożony w linii prostej, bądź nie będzie całkowicie naciągniety (obluzowany) to powstaną pofałdowania.

Dlaczego bitum elastomerowy jest lepszy od bitumu oksydowanego?

Gonty zbudowane są z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS. Bitum elastomerowy jest elastyczny nawet w warunkach niskiej temperatury (wydłużenie wielu produktów przy temp. - 30º to 30%), jest bardziej odporny na promieniowanie UV niż bitum oksydowany a punkt zmiękczający jest wyższy od oksydowanego bitumu. Czas użytkowania produktów z bitumu SBS, w porównaniu do produktów z bitumu oksydowanego, jest nawet dwukrotnie wyższy. Obecnie Katepal produkuje wszystkie gonty oraz płyty z masy bitumicznej modyfikowanej elastomerem SBS.

Najczęściej popełniane błędy oraz problemy z nich wynikające.

Produkt został zainstalowany na powierzchni o niewystarczającym spadzie.

Produkt został zainstalowany na powierzchni o niewystarczającym spadzie, co doprowadziło do wystąpienia przecieków. Ciśnienie wody na dachach o niskich spadach jest większe niż na dachach spadzistych. Przy wyborze materiału do pokrycia dachu, należy zawsze sprawdzić jego minimalne nachylenie.
Nieodpowiednia długość gwoździ (zbyt krótkie gwoździe).

Zbyt krótkie gwoździe będą stopniowo wychodzić z deskowania, podnosząc pasy papy lub płytki gontowe i rozrywając połączenia.

Mocowanie zszywkami.

Pistolety nie mają regulacji głębokości, głębokość gwoździa regulowana jest za pomocą regulatora ciśnienia kompresora. W przypadku miękkiego drzewa, zszywka jest wbijana zbyt głęboko (przebija się przez pas papy lub płytkę gontową) a w przypadku drzewa twardego lub sęków, zszywka nie wbija się na odpowiednią głębokość, aby móc „udźwignąć" papę lub płytkę.

Niewystarczająca lub niedziałająca wentylacja przestrzeni dachowej.

Niektóre części dachu pochłaniają wilgoć, zwiększa się też pęcznienie deskowania. W najgorszym wypadku szkody spowodowane gniciem mogą wystąpić już po stosunkowo krótkim czasie. Mogą pojawić się także przecieki kondensacyjne.

Niewystarczająca paroizolacja.

Wilgoć przedostaje się do struktur (zwłaszcza zimą), co może prowadzić do problemów z kondensacją lub i szkód związanych z gniciem.

Gonty nie są umocowane do specjalnej taśmy wyściełającej kosz.

Przecieki występują w okolicy kosza, na początku głównie wiosną, kiedy śnieg się topi a później w ciągu roku podczas obfitych opadów deszczu.

Zbyt ciasne wbicie gwoździ w deskowanie.

W najgorszym wypadku, deski podniosą się podczas pierwszej bardzo mokrej jesieni a w izolacji wodoszczelnej powstaną przecieki.

Zbyt cienkie deskowanie lub połączenia desek poza krokwiami.

Struktura dachu nie jest w stanie wytrzymać chodzenia po dachu a w izolacji wodoszczelnej pojawią się pęknięcia spowodowane poruszaniem się po dachu, śniegiem lub lodem.

Komin został uszczelniony niezgodnie z instrukcją.

Przecieki komina.

Płytki gontowe zostały umocowane przy górnej krawędzi.

Gwoździe przechodzą tylko przez jedną płytkę i nie naciskają na powierzchnię samoprzylepną poprzedniej płytki. W najgorszym wypadku pokrycie całej połaci może odpaść w trudnych warunkach atmosferycznych (sztorm).

Najczęściej powielane błędy i mity

Gwóźdź papowy nie może przechodzić przez deskowanie.

FAŁSZ, gwóźdź musi przechodzić przez deskowanie!

Deski poszycia przy robieniu deskowania należy łączyć bardzo ciasno.

FAŁSZ, korzystając z suchego drewna należy zostawić szczelinę (1 - 2 mm) kompensującą rozszerzanie się materiału.

Wentylacja działa, gdy przez otwory w podsufitce w dachach spadzistych i kopertowych przechodzi powietrze.

FAŁSZ, jeżeli wzdłuż kalenicy brak jest otworów wentylacyjnych, wilgoć gromadzi się w górnej części powierzchni niewentylowanej.

Przy spadzistym dachu o dachu wewnętrznym takim samym jak dach zewnętrzny, wentylacja poprzez otwory w podsufitce jest wystarczająca.

FAŁSZ, na kalenicy muszą być wywietrzniki a powietrze musi się przedostawać pomiędzy krokwiami na zewnątrz (w razie potrzeby przy kalenicy należy umieścić powietrzny kanał odprowadzający powietrze).