Kemiska produkter - K-80 Primer

K-80 Primer

Bruksanvisning:
Rengör och torka vid behov de ytor som skall behandlas. Borsta, rolla eller spruta en gång med primern K-80. Ytan bör torka före vidare behandling. Åtgång 0,2… 0,4 l/m2. Fläckar ock redskap rengörs mekaniskt och med lacknafta.
MÄRK: Får inte strykas på heta ytor, inte blandas med varmasfalt och ej heller får varmasfaltstrykning utföras omedelbart efter bestrykningen.

Egenskaper:
Torkningstid vid +20 °C ca 2-3 timmar beroende på appliceringstjocklek. I kalla och fuktiga förhållanden kan torktiden flerdubblas.

Lagring:
På torr plats i skydd mot sol och hetta.

Miljövårdsinstruktion:
Torkad produkt och tom förpackning kan deponeras på avstjälpningsplats. Avfall som innehåller färsk produkt är riskavfall, som måste deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner.

Information

EAN Liter / behållare Kg / behållare Behållare / förpackning Behållare / pall
6417443508088 200 180 1 4
6417443508071 20 18 1 36
6417443508064 10 9 1 60
6417443508033 3 2.7 3 150
EAN6417443508088
Liter / behållare200
Kg / behållare180
Behållare / förpackning1
Behållare / pall4
EAN6417443508071
Liter / behållare20
Kg / behållare18
Behållare / förpackning1
Behållare / pall36
EAN6417443508064
Liter / behållare10
Kg / behållare9
Behållare / förpackning1
Behållare / pall60
EAN6417443508033
Liter / behållare3
Kg / behållare2.7
Behållare / förpackning3
Behållare / pall150