Underlagsprodukter - PrimeBase

PrimeBase

PrimeBase är en underlagspapp avsedd som skyddstäckning vid svetsning av tätskikt. Det är uppbyggd på en glasfi berstomme och har en frilagd klisterkant med skyddsfolie.

Information

kvalitet / miljö