Kemiska produkter - K-36 Tätklister

K-36 Tätklister

Bruksanvisning:
Uppbevaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användningen. Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80. Bred ut klistret i ca 1 mm skikt. (T ex med en 4 x 4 mm tandad spackel. Håll spackeln i 45° vinkel). Pressa samman ytorna omsorgsfullt for undvikande av luftinneslutningar och tryck kraftigt samman tills klistret tränger ut ur fogen. Jämna till sist med spackel det klister som trängt ut. Klistret fäster väl också på fuktiga ytor. Arbetstemperatur vid klistring +5…+50 °C. Åtgången är ca 1 l/m2. Placera inga föremål på fogen innan den härdat. Fläckar och redskap rengörs mekaniskt och med lacknafta. Vid inomhusbruk är det viktigt att den strukna ytan torkat (lösningsmedlet avdunstat) innan utrymmet tas i bruk.

Egenskaper:
Svart, icke flytande och väderbeständig massa. Värmebeständighet > +100 °C, men flyter inte heller vid högre temperaturer. Dammtorrt vid +20 °C efter ca. 5 timmar. Härdningstid 1-14 dygn beroende på skikttjockleken.

Lagring:
På torrt ställe i skydd mot sol och hetta.

Miljövårdsinstruktion:
Torkad produkt och tom förpackning kan deponeras på avstjälpningsplats. Avfall som innehåller färsk produkt är riskavfall, som måste deponeras enligt lagstiftning och  myndigheternas instruktioner.

Information

EAN Liter / behållare Kg / behållare Behållare / förpackning Behållare / pall
6417443503663 10 12 1 60
6417443503632 3 3.6 3 150
6417443503618 1 1.2 5 540
6417443503601 0.5 0.4 12 1200
EAN6417443503663
Liter / behållare10
Kg / behållare12
Behållare / förpackning1
Behållare / pall60
EAN6417443503632
Liter / behållare3
Kg / behållare3.6
Behållare / förpackning3
Behållare / pall150
EAN6417443503618
Liter / behållare1
Kg / behållare1.2
Behållare / förpackning5
Behållare / pall540
EAN6417443503601
Liter / behållare0.5
Kg / behållare0.4
Behållare / förpackning12
Behållare / pall1200