Underlagsprodukter - YAP 2200 klisterkant

YAP 2200 klisterkant

Katepal YAP 2200 är avsedd att användas som underlagstäckning på trä för ytskikt av överläggsplattor, överläggsskivor, profi lplåt, takshingel eller tätskikt av papp enligt AMA Hus 18. Det är uppbyggd på en stark polyesterstomme. Produkten har en frilagd klisterkant med skyddsfolie.

Information

EAN Format (m)
6417443269750 0,7
6417443269958 1,0m
EAN6417443269750
Format (m)0,7
EAN6417443269958
Format (m)1,0m

kvalitet / miljö