Tätskikt - Katepal Dubbel

Katepal Dubbel

Produktbeskrivning
Katepal Dubbel är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden. SBS-elastomerbitumen tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra svetsbitumen för fastsmältning.

Användningsområden
Katepal Dubbel används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

LESSNOX®-granulat
Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp. LESSNOX®-granulatet fungerar som  katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.

Information

Färg EAN Dimension (m) Rullvikt (kg) Rullar/pall
Grå 6417443304086 8 x 1 43 25
Svart 6417443305083 8 x 1 45 25
Röd 6417443304116 8 x 1 43 25
Grön 6417443303027 8 x 1 43 25
Brun 6417443303089 8 x 1 43 25
FärgGrå
EAN6417443304086
Dimension (m)8 x 1
Rullvikt (kg)43
Rullar/pall25
FärgSvart
EAN6417443305083
Dimension (m)8 x 1
Rullvikt (kg)45
Rullar/pall25
FärgRöd
EAN6417443304116
Dimension (m)8 x 1
Rullvikt (kg)43
Rullar/pall25
FärgGrön
EAN6417443303027
Dimension (m)8 x 1
Rullvikt (kg)43
Rullar/pall25
FärgBrun
EAN6417443303089
Dimension (m)8 x 1
Rullvikt (kg)43
Rullar/pall25

Beståndsdelar

Ytbeläggning: skiffer
Bitumen: SBS-modifierad elastomerbitumen
Stomme: nätförstärkt polyester
Undersida: modifierad svetsbitumen försedd med smältbar skyddsfolie

Kvalitet / Miljö